Anmäld frånvaro

Namn
Daniel Lidström
Stefan Markenfelt
Daniel Solvander
Kjell Jansson
Lars Norbeck
Ralph Svensson
Hans Norbeck
Lars Norbeck
Bertil Humble
Daniel Lidström
Babysim
Kjell Johansson
Ralph Svensson
Lars Norbeck
Peter Engborg
Bertil Humble
Karl-Erik Frick
Kjell Jansson
Peter Engborg
Claes Trankärr
Kan den 16/9 i E-tuna
Bengt Solvander
Peter Engborg
Magnus Sjöholm
Skadad
Per-Olov Nyberg
Long stay golf
Martin Sjöberg
Stefan Traav
Skadad