Anmäld frånvaro

Namn
Per-Olov Nyberg
Long stay golf
Martin Sjöberg
Stefan Markenfelt
Operation
Stefan Traav
Skadad
Kjell Jansson
Lars Öberg
Bortrest
Magnus Sjöholm